About the Organizing Team

The 2022 ACGMUN Conference Organizing Team Consists of 11 members (in alphabetical order):

Anna – Elpida Panteliadi

Aria Varotsi

Ariadni – Anthi Papouli

Christoforos Foteinelis

Despina – Nefeli Gkaroutsou

Eleni Ioannou

Iliana Mavroeidi

Maro Tourni

Sophia Zacharia

Tomazina Kontou

Vassiliki Vasileiou