Organizing Team

For the 4th ACGMUN our organizing team is comprised of 9 members in alphabetical order:

  • Bakella Katerina
  • Iakovou Theodore
  • Karasavvas Pandelis
  • Kollia Maria
  • Kotsios Ioulianos
  • Lamprianos-Stappas Anastasis
  • Moschos Manos
  • Seimanidis Haris
  • Vogiatzis Christopher